Сучасні напрямні

для видання, розповсюдження, пропагування та інших справ, котрі стосуються журналу “Наша дорога” (далі – Н.Д.)

Для постійного ефективного видання, розповсюдження, пропагування та інших справ, що стосуються журналу, необхідний добрий зв’язок (комунікація) на всіх рівнях ЛУКЖК.

ОБОВ’ЯЗКИ ЕПАРХІЯЛЬНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ

 • підтримувати прямий і частий зв’язок з усіма головами відділів у своїй епархії
 • надавати підтримку та пропонувати ідеї відділам щодо їхніх надісланих статтей, якість фотографій, довжини статтей і т.п. Епархіяльні представники мають бути ознайомлені у всіх справах, що стосуються напрямних, правил та реченців.
 • отримати і збирати матеріяли, надіслані від відділів
 • коректувати матеріяли, надіслані від відділів (перевірити ортографію, точність даних і.т.д.)
 • якщо матеріял є рукопис, то проситься, щоби представник переписав у машинній формі (через 2 інт.)
 • користуватися електронною поштою (e-mail), коли це можливо
 • приготовляти та коректувати статті, що стосуються епархіяльних управ за тими самими стандартами, що існують для статтей від відділів
 • відокремити чеки від статтей – статті (та будь-які фотографії) потрібно переслати редакторові (хіба, що є інша вказівка, н.пр. технічному редакторові (І. Кодак). Чеки потрібно поштою переслати фінансовому керівникові Н.Д. (н.пр. Петрусі Дець).

Просимо користуватися анкетою, котра подається у цьому підручнику, щоби описати заяву, оскільки досить часто автор статті не є та сама особа, що дає внесок, отже дуже важливо, щоби фінансовий керівник отримала ці дані

 • повідомляти фінансового керівника Н.Д. про будь-які зміни прізвища, адреси та нумери телефону адресатів при відділах (Branch Contact), кому друковані журнали будуть доставляти
 • співпрацювати з редактором над репортажами, біографічними довідками, художніми працями та різними матеріялами
 • тримати облік (реєстр) усіх матеріялів, надісланих редакторові від епархії чи архиепархії.

Усі матеріяли для Н.Д. слід передавати через епархіального представника, щоби вони могли тримати цей облік і слідкувати за ними.

 • надати звіт до книги Епархіяльних зборів

ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛІВ ВІДДІЛІВ

 • голови відділів співпрацюють разом з їхнім епархіяльними представниками. Отже, випадає, щоби вони знали, хто їхній епархіяльний представник і як з нею зв’язатися.
 • голови відділів мають пересилати всі матеріяли і новини про відділ (для рубрики Sea to Sea) епархіяльному представникові. Матеріяли мають бути друковані (через 2 інт.). Якнайбільше користуватися електронною поштою.
 • голови відділів повинні дотримуватися всіх напрямнів і реченців
 • вибирати тільки фотографії дуже доброї якості (як правило, фото не повертають)
 • повідомити епархіяльного референта членства про будь-які нові члени (прошу це робити вчасно, оскільки референт членства зобов’язаний передати ці дані епархіяльному представникові)
 • голови відділів мають пересилати заповнені абонентські анкети і оплати, отримані від абонементів нечленкинь, фінансовому керівникові (тобто, Петрусі Дець). Не посилайте абонентські анкети нечленкинь якомунебудь членові крайової управи, редакторові або технічному помічникові.
 • голови відділів мають тримати усучаснений список розсилки своїх відділів та негайно повідомляти свого епархіяльного представника про потрібні зміни або доповнення – список розсилки має включати імена, адреси, поштові індекси та нумери телефону, якщо потрібно зв’язатися, а також добре мати адреси електронної пошти або нумери факсів.
 • голови відділів (за допомогою особи у відділі, що приймає посилки Н.Д.) мають запевнитися, що журнали роздаються вчасно – аджеж, вони видані для всіх членів – та не повинні залишати примірники при вході або виході до церкви, у парафіяльній залі або у кімнаті засідань. У деяких відділах вказують ім’я члена на обкладинці її примірника – це нагадує їй забрати свій власний примірник. Це можливо допоможе дослідити, чому певна членкиня не забирає свій журнал.

ДОДАТКОВІ ВАЖЛИВІ ДАНІ

1. Коли надрукують мою статтю (або інший матеріял)?

Коли епархіяльний представник отримає вашу статтю, вона її пересилає редакторові Н.Д. до 2-х або 3-х днів після отримання статті. Вона також робить копію статті та тримає її в архіві, тоді перевіряє, коли стаття друкується. Рішення, коли саме друкувати статтю, залежить виключно від редактора. Редактор зобов’язаний дотримуватися політики щодо змісту Н.Д. для кожного окремого числа, отже, вона поміщає кожну статтю у відповідності до цих правил (див. “Концепцію видання Н.Д.”).

2. Які потрібні матеріяли до Н.Д.?

 • завжди раді отримати цікаві розповіді про особисті пригоди чи переживання
 • Н.Д. з задоволенням публікує художні твори на своїх обкладинках
 • для звітів відділів та епархій (рубрика “Sea to Sea”) підходять репортажі довжини прибл. 75–100 слів, з наголосом на події і чому вони успішно вдалися. У відзначенні важливости події потрібно зосередити увагу на яскравих її аспектах або визначних гостях.
 • запити по темі – часом редактор запросить цільові статті, напр. про Голодомор, двомовні програми, важливість української ідентичности і т.д.

3. Як надсилати матеріяли?

Найкраще посилати електронною поштою, бо таким чином дуже швидко дійде до редактора. Інакше, краще надіслати їх у великій бронзовій конверті (8×10). Не зашкодить написати на конверті: Photos, please, do not bend. Якщо надсилаються фото вони, як правило, не будуть повернені. Не слід посилати ориґінали мистецьких творів, бо їх також не повернуть. Можна посилати кольорові копії, а статті мають бути друковані та відредаґовані. Якщо не дотриматися вказівки щодо довжини статті, то можливо буде потрібно скоротити статтю, що може вплинути на її остаточну якість

4. Які є важливі вказівки щодо абонентських тарифів для журналу Н.Д. для членів ЛУКЖК? (з 01.01.2010/ціни можуть бути змінені).

 • події у відділах – безкоштовно, з тим, що заохочується добровільний внесок на пресовий фонд або резервний фонд Н.Д.
 • короткі біографії членів (Member Profiles) – безкоштовно, 200 сл. із фото (*це тільки про членкинь ЛУКЖК)посмертна згадка – 35 дол. за 1–50 сл. і фото
 • посмертна згадка – 55 дол. за 51–100 сл. і фотопосмертна згадка – 75 дол. за 101–150 сл. і фото
 • оголошення, ювілеї, народження, шлюби і т.ін. – ті самі вказівки, що для посмертної згадки
 • *Фото за бажанням. Для цих статтей, потрібно надіслати чек та анкету (“Summary of Submissions“) епархіяльному представникові Н.Д., котра в свою чергу пересилає анкету, копію статті разом з чеком фінансовому керівникові, а ориґінал статті – редакторові. Все це потрібно зробити, заки можна друкувати статтю. Отакий порядок зменшить проблеми зтягування оплати за такі статті.
 • загальні статті – з 500 до 600 сл.
 • звіти “Sea to Sea” – не довші, ніж 75–100 сл.
 • З важливих подій можна виділити цікаві доповіді, у резюме 50–60 сл. Матеріяли, котрі не входять у вказівки можуть бути відредаґовані редактором. Щоби уникнути розчарування, включайте лише найцікавіші дані, що стосуються вашої статті.

5. Як можна отримати додаткові примірники журналу Н.Д.?

 • Можна замовити додаткові примірники для особливих подій, оказій і т.п., напр. кампанія заохотити нових членів (Membership Drive), і т.д. Ціна продажу є 3 дол. плюс кошт пересилки за 1 примірник. З такими проханнями треба звертатися через епархіяльних представників до фінансового керівника, котрий може тоді включити додаткові примірники до реґулярної посилки.

6. Чи можна заохочувати практику роздавати даром примірники Н.Д.?

 • Представникам Н.Д. потрібно мати додаткові примірники Н.Д., щоби можна було їх дарувати нечленкиням, котрі дописували статті і т.д. без отримання винагороди. Їм потрібно дарувати декілька примірників журналу Н.Д., і то ввічливо та вчасно. Це буде тільки нам на користь (“good public relations”). Епархії повинні платити за кілька додаткових примірників, щоби представники Н.Д. могли б мати їх для саме таких потреб.

7. Що робити з лишніми примірниками Н.Д.?

 • Якщо лишаються примірники, або хтось своїх не забрав і вони просто “лежать”, можна кілька способами їх використати, як напр.: роздати потенційним членам, взяти зі собою, коли відвідуєте когось у шпиталі, роздати священикам, в парафіях котрих немає членів ані відділів, залишати у різних приймальнях, н.пр. шпиталях, лікарських бюро, готелях, котрі мають українську клієнтуру, в українських двомовних школах, якщо це дозволено, роздавати парафіянам в день Ліґи.

8. Чи можна дарувати Н.Д. в подарунок?

 • Абонементи Н.Д. є гарним та недорогим дарунком на Різдво і т.д. для друзів або членів сім’ї та є доброю реклямою нашої організації. Кошти таких абонементів: 20 дол. за 1 рік, 40 дол. за 2 роки. Журнал доставляється поштою прямо реципієнту. Абонентські заявки є у кожному примірнику (зразок подається у цьому Підручнику). Заповнені заявки з чеком посилати на адресу: Financial Administrator (Patrice Detz) 110 Toronto St. Regina, SK, S4R 1L7.

9. Як розповсюджується Н.Д. в рамках відділу?

 • Спеціяльно призначена особа у кожному відділі відповідає за замовлення достатньої кількості примірників, отримання посилки і вчасної роздачі. З нашого досвіду, посилки отримані на рівні відділу нерідко не роздаються вчасно. Якщо порядок роздачі ефективно не працює, потрібно його перевірити та замінити більш ефективним порядком. Наприклад, якщо залишати примірники при вході до церкви, часом їх забирають нечленкині. Само по собі це не є зле, але тоді не залишається досить примірників для дійсних членів.

10. Звідки дістає Н.Д. гроші для видання журналу?

 • Кошти видання журналу покриваються доходами із 4-х джерел:
 • члени платять за абонемент, як частина своїх членських внесків (вкладки)
 • нечленкині можуть взяти абонемент окремо (платний)
 • відділи та окремі особи можуть давати благодійні внески
 • доходи від оплати за реклями, оголошення, ґранти і т.д.

11. Як працює резервний фонд (Reserve Fund) Н.Д.?

 • Цей фонд засновано для створення резерви для видання журналу, і щоби покривати кошти (крім тих, що надходять з пресового фонду Н.Д.). Бажано, щоби кожний відділ підтримав цей фонд з внеском, відповідно до кількості його членів, а саме:
 • A. до 15 членів – 20 дол.
 • B. 16-25 членів – 30 дол.
 • C. 26-40 членів – 50 дол.
 • D. 40 членів і більше – 75 дол.

*Просимо виписувати чек: Nasha Doroha Reserve Fund та передати епархіяльному скарбникові, котрий в свою чергу перешле його фінансовому керівникові Н.Д.