Концепція журналу “Наша дорога”

Концепція журналу “Наша дорога”

 1. Журнал “Наша дорога” (далі − Н.Д.) є офіційним виданням Ліґи українських католицьких жінок Канади. Н.Д. виходить квартально у двох мовах, українською і англійською.
 2. МЕТА
  1. Віддзеркалити ідеологію ЛУКЖК та пропагувати її основні цілі
  2. Повідомляти членів про події на рівнях епархій та відділів
  3. Повідомляти членів про роботу ЛУКЖК на державному та міжнародному рівні
  4. Сприяти розвиткові членів, як порядних християнських громадянів, жінок, котрі втілюють в життя свою православну віру та українську культуру
 3. ЗМІСТ
  1. Журнал пропагуватиме цілі ЛУКЖК згідно її Статуту
  2. Для виконання цієї мети, журнал складатиметься пропорційно з наступних матеріялів:
   • 25% – статті для духовного збагачення та пропагування християнської моралі
   • 25% – діяльність відділів ЛУКЖК
   • 20% – питання, що стосуються українських католицьких жінок, котрі впливають на канадську соціяльну або політичну сферу
   • 20% – українська історія, культура й мистецтво
   • 10% – діяльність Крайової управи ЛУКЖК
  3. Українська і англійська мова повинні представлятися рівномірно.
 4. РЕДКОЛЕҐІЯ – складається з таких членів:
  1. Крайова голова ЛУКЖК
  2. Редактор – найманий по контракту
  3. Фінансовий керівник – призначений Крайовою управою
  4. Координатор – обраний Конґресом
  5. Один представник Н.Д. від кожної епархії
 5. КВАЛІФІКАЦІЇ РЕДАКТОРА
  1. Має бути членом ЛУКЖК.
  2. Має знати досконало українську і англійську мову.
  3. Має мати досвід у сфері журналістики, і бажано мати досвід у сфері видавництва.
  4. Повинен брати участь у Конґресі ЛУКЖК. Присутність на Пленумах за запрошенням Крайової управи.
 6. ОБОВ’ЯЗКИ РЕДАКТОРА
  1. Редаґувати Н.Д. згідно ідеології ЛУКЖК, з її Статутом та “Концепцією журналу “Наша дорога”.
  2. Вона має запрошувати й отримувати статті від дописувачів.
  3. Вона відповідає безпосередньо Крайовій управі та Редколеґії.
  4. Вона звітує про зміст журналу під час Конґресу, а також під час Пленарної конференції, якщо це вимагається.
  5. Вона має допомогу від епархіяльних представників, котрі надсилають звіти, статті й матеріяли про діяльність та події в епархіях.
 7. ДІЛОВОДСТВО
  1. Конґрес ЛУКЖК обирає координатора журналу Н.Д., як члена Редколеґії, серед завдань котрого є тримати зв’язок між Крайовою управою, Редколеґією та епархіяльними представниками.
  2. Крайова управа призначає Фінансового керівника Н.Д., котрий несе безпосередню відповідальність за усі фінансові справи, що стосуються Н.Д.
  3. Технічних робітників наймає Крайова управа, за участи Редколеґії.
  4. Епархіяльні преставники заохочує жінок ставати новими членами, а отже, і читачами Н.Д. Кошт незалежного абонемента встановлює Крайова управа та Редколеґія.
  5. Епархіяльні представники мають надіслати щорічно список даних щодо розсилки Фінансовому керівникові Н.Д. (при Редколеґії).
 8. ФІНАНСОВІ ЗАСАДИ
  1. Видання спонсорується частиною членських внесків ЛУКЖК.
  2. Інші джерела доходів:
   • Дотації на Видавничий фонд (Press Fund) від окремих осіб та організацій. Такі дотації признаються у журналі Н.Д.
   • Незалежні абонементи, оголошення та привіти
  3. Фінансові книги Н.Д. проходять щорічну перевірку (аудит).
 9. ДОДАТКИ
  1. З будь-якими редакційними справи звертатися до Редактора.
  2. З усіма нефінансовими справами звертатися до Координатора.
  3. З усіма фінансовими справами звертатися до Фінансового керівника.
  4. У кожному числі помістити прізвища Крайової голови ЛУКЖК, Редактора Н.Д., Координатора Н.Д. та Фінансового керівника Н.Д. з їхніми координатами.
  5. Справи, не визначені у Концепції Н.Д., розглядаються Крайовою управою ЛУКЖК.

(Укладено і затверджено під час Крайової пленарної конференції 5 травня 2006 року в м. Торонто)